Источник: vidal.ru

Натрия молибдат дигидрат

Sodium molybdate dihydrate